Handleiding

Handleiding voor het curriculumontwerp, de organisatie van op de praktijk gebaseerd leren en op praktijkleren gerichte didactiek voor duaal leren, uitgevoerd in de praktijkopleidingsinstellingen. Het handboek is ontwikkeld door de betrokkenheid van leraren in het beroepsonderwijs en vertegenwoordigers van bedrijven uit verschillende landen. Het omvat dus gevarieerde expertise en een hoog gehalte aan overdraagbaarheid voor alle Europese aanbieders van beroepsonderwijs en bedrijven die zich richten op de versterking van duaal leren. De handleiding is beschikbaar in het Engels, Litouws, Italiaans, Spaans, Nederlands en Duits.

Meer informatie

 

Curriculum

Aangepaste beroepsonderwijs curricula of programma’s als voorbeelden van Good Practices om duaal leren toe te passen in de praktijkopleidingsinstellingen. De aangepaste curricula van trainingsprogramma’s voor 3 beroepsopleidingscentra in Litouwen, Italië en Spanje vormen een model dat als voorbeeld kan dienen voor scholen en bedrijven uit het beroepsonderwijs. Het kan worden gebruikt in verschillende EU-landen met vergelijkbare voorwaarden voor op de praktijk gebaseerd leren, dat rekening houdt met de uitgangspunten van duaal leren. Het resultaat omvat ook een praktisch en veelzijdig hulpmiddel voor de evaluatie van het leerprogramma, dat kan worden gebruikt door alle Europese aanbieders van beroepsonderwijs om hun programma te evalueren. Ten slotte toont de rapportage over de pilot de voordelen en de nadelen van het aangepaste programma. Het curriculum is beschikbaar in het Engels, Litouws, Italiaans en Spaans.

Meer informatie

 

Training programma

Trainingsprogramma en onderwijsleermateriaal voor kwaliteitsverbetering van docenten en opleiders in het duale beroepsonderwijs die werkzaam zijn in  praktijkopleidingsinstellingen. Het resultaat bestaat uit 3 delen: 1. Het overzicht van de beroepsprofielen van de docenten en opleiders uit het beroepsonderwijs; 2. Het trainingsprogramma voor professionele ontwikkeling van docenten en trainers; 3. Les- en leermateriaal voor kwaliteitsverbetering. Het resultaat is ontwikkeld met behulp van de ervaringen van experts uit bedrijven en beroepsonderwijs uit alle partnerlanden. Het is beschikbaar in het Engels, Litouws, Italiaans, Spaans, Nederlands en Duits.

Meer informatie