Op 9 en 10 oktober 2017 kwamen de APPRINVET-projectpartners voor het eerst bijeen om de ontwikkeling van work based learning (WBL) in de partnerlanden te bespreken en de projectimplementatie voor te bereiden. Partners zijn overeengekomen dat work-based leren een van de beste manieren is om tegemoet te komen aan de snel veranderende  behoeften van de huidige arbeidsmarkt en een efficiënte manier om specialisten voor de arbeidsmarkt voor te bereiden. Voorzitter van de Litouwse Vereniging van instellingen voor innovatief beroepsonderwijs – projectcoördinator – Mevrouw Nijolė Deksnienė sprak de hoop uit dat het APPRINVET-project een uitstekend middel zal zijn om van de ervaringen van andere Europese landen te leren, waar duale trajecten al ontwikkeld zijn. “Wij geloven dat partners uit Duitsland en Nederland, waar al lang bestaande tradities van duaal leren bestaan, een geweldig voorbeeld voor ons zullen worden en zullen bijdragen aan het oplossen van de problemen van de ontwikkeling van leer-werk plekken in Litouwen, Italië en Spanje”.
Vanaf oktober 2017 zal de APPRINVET-samenwerking de eerste intellectuele output van het project ontwikkelen – een handleiding voor het curriculumontwerp, de organisatie van op het werk gebaseerd leren en beroepsgerichte didactiek voor duale stages die uitgevoerd worden in de praktijkopleidingsinstellingen. De eerste output is vanaf maart 2018 beschikbaar via de projectwebsite.