“DEVELOPMENT OF DUAL APPRENTICESHIP IN PRACTICAL TRAINING UNITS”
2017-1-LT01-KA202-035249

 

Met het oog op het  bevorderen van praktijkleren en het verbeteren van de kwaliteit (vooral, maar niet uitsluitend in de landen met in scholen uitgevoerd beroepsonderwijs) worden in de scholen gespecialiseerde praktijkruimten ingericht en gepromoot, die zijn uitgerust met de modernste technologieën en ontworpen voor de ontwikkeling van praktische vaardigheden van studenten, werkzoekenden, werknemers en andere groepen lerenden.
Hoewel praktijkleren en de inrichting van leer-werkplaatsen bedoeld zijn om de toegang tot hoogwaardige opleidingen en competentieontwikkeling te verbeteren en om het probleem van de discrepantie tussen de vraag naar vaardigheden van de arbeidsmarkt en de voorzieningen van het beroepsonderwijs aan te pakken, stuit het bereiken van deze doelen op meerdere uitdagingen en obstakels. Dit is m.n. aan de orde in landen waar dergelijke praktijkruimtes recentelijk  zijn gevestigd en waar het moeilijk is om het beroep in de werkelijke praktijk te leren. De obstakels en uitdagingen omvatten het gebrek aan knowhow en expertise over hoe leerplannen voor praktische training  ontwikkeld moeten worden, alsmede hoe het opleidingsproces beter kan worden georganiseerd en aangepast aan de vereisten van op de praktijk gebaseerde curricula van beroepsopleidingen.
Om tegemoet te komen aan de behoeften, hebben 6 partners uit 5 EU-landen met de nodige kennis en expertise om duurzame resultaten te bereiken besloten om een ​​Erasmus + strategisch partnerschapsproject te ontwikkelen. Het DOEL van het project is om een ​​methodisch-praktische toolkit te ontwikkelen ter verbetering van de kwaliteit van duaal leren binnen een schoolse omgeving, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van de expertise van het bedrijfsleven.
De uiteindelijke toolkit moet bijdragen aan een betere benutting van het potentieel van scholen voor beroepsonderwijs om duale leerwegen binnen een schoolse omgeving kwalitatief te verbetren en voor een betere aansluiting aan de behoeften van de arbeidsmarkt te zorgen, waardoor de relatie onderwijs-arbeidsmarkt ook versterkt wordt. Projectduur: 1 oktober 2017 – 31 mei 2019

 


 

PARTNERSHIP