Kontaktiniai duomenys Aprašymas
Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija

Karaliaus Mindaugo pr. 11, 44287, Kaunas, Lithuania

Phone:+370 610 28371

Email: nijole.deksniene@kaupa.lt

http://www.lipria.lt/

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija jungia 25 pačias inovatyviausias profesinio švietimo ir mokymo institucijas Lietuvoje. Tai – nevyriausybinė organizacija, nepriklausoma nepelno siekianti švietimo įstaiga, kuri atvira visoms profesinėms mokykloms ir kuri prisideda prie profesinio švietimo ir švietimo sistemos reformos Lietuvoje. Jos nariai profesinio švietimo ir mokymo institucijų mokyklų direktorių atstovai.

Asociacijos vizija – atvira, atsakinga, aktyvi asociacija, kuri skatina inovatyvų mąstymą ir dirba profesinio švietimo srityje. Asociacijos misija – inovacijų pagalba sustiprinti profesinio švietimo ir mokymo kokybę ir patrauklumą. Pagrindinė vertybė – kūrybingumas.

Asociacija siekia praturtinti veiklą, sukuriant profesinio švietimo ir mokymo institucijų ir socialinių partnerių tinklą, kad galėtų paremti inovatyvias idėjas, skatinti inovatyvius projektus, plėsti bendradarbiavimą, tarpusavio kooperaciją ir dalintis gerąja patirtimi.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo pr. 11, 44287, Kaunas, Lithuania

Phone:+370 37 207185

Fax:+37037 322805

Email: andriejus.muntianas@kaupa.lt

http://www.kaupa.lt/

Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras yra viena didžiausių Lietuvoje profesinio mokymo įstaigų. Per daugiau nei 80 metų veiklos laikotarpį užsitarnavome kompetentingos ir patikimos švietimo institucijos vardą. Centras – moderni ir dinamiška mokymo įstaiga, greitai ir atsakingai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius bei drąsiai taikanti inovatyvias ugdymo formas. Mūsų centre dirba apie 500 specialistų, mokosi apie 4500 studentų. Centro mokytojai teikia kokybiškas formalaus ir neformalaus švietimo paslaugas (pirminis profesinis mokymas, pagrindinis (9 ir 10 kl.) ir vidurinis ugdymas, suaugusiųjų mokymas, ikimokyklinis ugdymas). Centre siūlomos patrauklios ir perspektyvios specialybės, moderni praktinė bazė. Ypatingas dėmesys skiriamas krikščioniškų vertybių puoselėjimui ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui.
Federazione CNOS-FAP

Via Appia Antica 78, Rome, Italija

Tel.: +39 3338800584

El. paštas: i.toscano@cnos-fap.it

http://www.cnos-fap.it

CNOS-FAP Federacija, Nacionalinis profesinios rengimo ir kvalifikacijos kėlimo Salezijos institucijų centras – (angl. CNOS-FAP Federation, National Centre of Salesian Institutions – Vocational Training and Updating) yra 1977 m. gruodžio 9 d. įkurta Italijos asociacija, koordinuojanti Silezijos regiono  profesinio švietimo ir mokymo centrus, kurie teikia viešas paslaugas profesinės orientacijos, pirminio, aukštojo  ir tęstinio profesinio švietimo ir mokymo sferoje, remiantis Švč. Jono Bosko metodika. Tai nepelno siekianti organizacija, perteikianti Saleziečių pasižadėjimą teikti profesinio švietimo ir mokymo paslaugas bei rengti programas, ypač marginalinėms jaunimo grupėms Italijoje.

Saleziečiai pasiskirstė po 133 šalį; profesinio švietimo ir mokymo veiklą jie pradėjo 1870 metais ir šiuo metu veikia 108 šalių, jungia 1845 techninių ir bendrojo švietimo mokyklų ir profesinio švietimo ir mokymo centrų, skirtų  daugiau, nei 1215000 studentų, kurie savo mokymosi įstaigą vadina seniausiu, ilgiausiai veikiančiu ir plačiausiu mokymo paslaugų teikėjų tinklu pasaulyje. Nacionaliniu lygmeniu  CNOS-FAP Federacija veikia 60 centruose iš 16 Italijos regionų, kuriuos koordinuoja profesinio švietimo ir mokymo sferoje veikiantis Nacionalinis biuras.

INDEO – Fundacion Laboral del Metal

c/ Joaquin Salas19, Santander, Ispanija

Tel.: 0034942239906

El. paštas: ctorriente@fundacionlaboraldelmetal.es

http://www.fundacionlaboraldelmetal.es

INDEO – Fundación Laboral del Metal iyra nepelno siekianti organizacija, teikianti paslaugas metalų pramonės, o pastaruoju laikotarpiu – ir visiems Ispanijos Kantabrijos regiono sektoriams. 2004 metų kovą ją įkūrė svarbiausios regiono Darbo ir prekybos sąjungos: FEDERACIÓN MINEROMETALÚRGICA DE CC.OO.,  MCA-UGT CANTABRIA ir PYMETAL CANTABRIA, kurios kartu siūlo tęstinius mokymo ir įdarbinimo sprendimus daugiau, nei 20000 darbuotojų iš virš 3000 regiono įmonių. Kasmet Fondas rengia profesinius mokymus ir profesinių įgūdžių kėlimo kursus daugiau, nei 1200 darbuotojų. Maža to, Fondas su privačiomis ir viešosiomis institucijomis kuria ir įgyvendina integruotus projektus naujų technologijų ir metodikų, susijusių su kvalifikacijos formavimo, akreditavimo, pripažinimo, mokymų, kompetencijos plėtros, socialinių problemų sprendimo (socialinės ir darbo integracijos labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms) sferose. Šiais klausimais per dešimt metų organizacija įgyvendino daug ES  projektų.
MBO RAAD

Houttuinlaan 6, Woerden, Nyderlandai

Tel.: +31348753522

El. paštas: m.polzin@mboraad.nl

http://www.mboraad.nl

MBO Raad yra Nyderlandų Kolegijų asociacija, atstovaujanti visas bendrojo profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo institucijas (kasmet apie 650000 registruotų dalyvių).

Atstovaudama 70 narių, MBO Raad skatina sektoriaus kolektyvinio intereso įgyvendinimą, palaiko institucijų bendras veiklas ir veikia, kaip darbdavys bei tarpininkas tarp profesinio švietimo ir mokymo kolegijų ir vyriausybės, profesinių šakinių organizacijų, pramonės ir kitų sektorių veikėjų. Asociacijos ekspertai instruktuoja ir teikia pagalbą kolegijoms.

Atstovaudama visoms kolegijoms, MBO Raad yra svarbiausia sektoriaus dalyvė ir turi puikias galimybes skleisti inovacijas, įskaitant tarptautinių strategijų sferą.

Bezirksregierung Köln

EU-Geschäftsstelle – Wirtschaft und Berufsbildung

Zeughausstr. 2-10

50667 Köln

Vokietija

Tel.: +492211472361

El. paštas: folene.nannen@brk.nrw.de

http://www.brk.nrw.de

Visose penkiuose Vokietijos Šiaurės Reino Vestfalijos žemės regioninėse vyriausybėse veikia EU-Geschäftsstellen, skatindama įgyvendinti europinius projektus profesinio švietimo ir mokymo sektoriuje.

Ji yra mokyklų priežiūros departamento Kelno regione dalis (Regierungsbezirk) ir yra atsakinga už 58 viešų profesinių kolegijų, kurioms EU-Geschäftsstelle Köln (EUGES) teikia bendras paslaugas visais Europos veiklų ir profesinio švietimo ir mokymo sektoriaus mobilumo klausimais. Kartu, tai yra patariamasis ir konsultacinis centras, veikiantis mokyklų tobulinimo Europos lygiu bei  naujų koncepcijų profesiniame rengime įgyvendinimo sferose.

EUGES bendradarbiauja su profesinio švietimo ir mokymo regiono kolegijomis ir padeda joms dalyvauti tarptautiniuose projektuose.