Gairės

Gairės mokymo programų rengimui, mokymosi darbo vietoje organizavimui ir praktinio mokymo didaktikai. Šios gairės sukurtos bendradarbiaujant įvairių šalių profesinio mokymo profesionalams bei privataus sektoriaus atstovams ir gali būti pritaikytos bet kurioje ES šalyje veikiančioje profesinio mokymo institucijoje ar įmonėje, siekiančioje įgyvendinti dualinį mokymą.  Gairės parengtos anglų, lietuvių, italų, ispanų, olandų ir vokiečių kalbomis.

Daugiau informacijos

 

Mokymo programos

Koregtuotos profesinio mokymo programos kaip gerosios praktikos pavyzdžiai pritaikant dualinio mokymo reikalavimus profesinio mokymo institucijose. Koreguotos  trys profesinio mokymo programos Lietuvoje, Italijoje ir Ispanijoje gali būti panaudojamos profesinio mokymo paslaugų teikėjų ar įmonių, siekiančių įgyvendinti dualinio mokymo principus savo kasdienėje veikloje. Kartu su koreguotomis programomis pateikiamas praktinis, lankstus įrankis, skirtas  mokymo programų tinkamumo dualiniam mokymui įvertinimui. Koreguotų mokymo programų patikros ataskaita pateikia programų pritaikomumo stipriąsias ir silpnąsias puses. Programos parengtos anglų, lietuvių, italų ir ispanų kalbomis.

Daugiau informacijos


Bus papildyta

 

Mokymosi programa

Mokymosi programa ir dėstymo-mokymosi medžiaga yra skirta profesinio mokymo dėstytojams ar mokytojams, dalyvaujantiems ar planuojantiems dalyvauti dualinio mokymo procesuose, jų kvalifikacijos kėlimui minėtoje srityje. Produktas susideda iš trijų dalių: 1. Profesinio mokymo specialistų kompetencijų sąvado 2. Profesinio mokymo specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymų programos. 3. Mokymosi medžiagos, skirtos kvalifikacijos kėlimui. Produktas buvo rengiamas pasitelkiant partnerių šalių švietimo ekspertų ir įmonių darbuotojų patirtį. Produktas parengtas anglų, lietuvių, italų, ispanų, olandų ir vokiečių kalbomis.

Daugiau informacijos


Bus papildyta