Gairės

Šios gairės parengtos bendradarbiaujant įvairių šalių profesinio mokymo profesionalams bei privataus sektoriaus atstovams ir gali būti naudingos bet kurioje ES šalyje veikiančiai profesinio mokymo organizacijai ar įmonei, siekiančiai įgyvendinti dualinį mokymą. Dokumente rasite rekomendacijas, skirtas mokymosi darbo vietoje organizavimui ir praktinio mokymo didaktikai, profesinio mokymo programų rengimui. Gairės parengtos anglų, lietuvių, italų, ispanų, olandų ir vokiečių kalbomis.

Daugiau informacijos

 

Mokymo programų atnaujinimo įrankis

Šiame dokumente rasite praktišką ir lanksčiai pritaikomą įrankį, skirtą mokymo programų tinkamumo vykdyti dualinį mokymą įvertinimui, kuriuo gali pasinaudoti bet kuri Europos profesinio mokymo organizacija. Dokumente taip pat aprašyta projekto partnerių patirtis išbandant įrankį partnerių organizacijose bei parengta medžiaga, skirta mokymo programų atnaujinimui. Dokumentas parengtas anglų, lietuvių, italų ir ispanų kalbomis.

Daugiau informacijos

 

Mokymosi programa

Mokymosi programa ir dėstymo-mokymosi medžiaga yra skirta profesinio mokymo dėstytojams ar mokytojams, dalyvaujantiems ar planuojantiems dalyvauti dualinio mokymo procesuose, jų kvalifikacijos kėlimui minėtoje srityje. Šio dokumento turinys turėtų būti naudojamas kaip priemonė organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius lokaliai ar užsienyje. Produktas parengtas anglų, lietuvių, italų, ispanų, olandų ir vokiečių kalbomis.

Daugiau informacijos