2018 m. birželio 11 d. įvyko 2-asis strateginės partnerystės projekto Nr. 2017-1-LT01-KA202-035249 „Dualinės pameistrystės plėtra praktinio mokymo centruose“  tarptautinis partnerių susitikimas. Susitikimas vyko CNOS-FAP, Romoje, Italijoje. Susitikime dalyvavo visų partnerių organizacijų atstovai.

Susitikime pristatyti IO2 intelektualinio produkto rezultatai. Partneriai patvirtino parengtą vertinimo priemonę ir aptarė tolesnius mokymo programų vertinimo uždavinius šalyse partnerėse. Buvo susitarta, kad mokymo programos bus vertinamos naudojant parengtą priemonę per interviu su ne mažiau kaip 3 profesinio mokymo įstaigų vadovų atstovais, profesijos mokytojais, įmonių meistrais. Remiantis apklausos rezultatais, partneriai turi parengti peržiūros ataskaitą su rekomendacija dėl mokymo programų koregavimo. Ši užduotis susijusi su faktiniu mokymo plano pritaikymu, įtraukiant rekomendacijas į esamas profesinio mokymo programas ir atliekant testavimą mokymo proceso metu praktinio mokymo centruose.

Partneriai aptarė IO3 intelektualinio produkto tarpinius rezultatus. Buvo patvirtintas profesijos profilis ir nuspręsta jį aptarti su išoriniais dalininkais. Partneriai taip pat aptarė galimą neformalaus mokymo programos struktūrą ir tai, kaip tikslinei grupei būtų galima įgyti kompetenciją, numatytą profesinėje veikloje. Buvo nuspręsta išnagrinėti dabartinę praktiką Nyderlanduose, Vokietijoje ir Italijoje, parengti mokymo medžiagą pagal esamą praktinę situaciją, taip, kad atitiktų profesinį profilį. Taip pat buvo susitarta, kad mokymas turėtų būti interaktyvus,  užduotys, susijusios su IO3 įgyvendinimu, turi būti atliktos prieš pradedant mokymą.

Svarbiausi pakeitimai buvo susiję su mokymų vieta. Racionalu, kad Italijos, Lietuvos ir Ispanijos mokytojai turėtų perimti žinias ir gerąją patirtį iš patyrusių Vokietijos ir Nyderlandų kolegų, todėl tikslinga organizuoti mokymus šiose šalyse. Reikia pabrėžti, kad tokią pat rekomendaciją pateikė ekspertai, vertinę projekto paraišką. Buvo aptarti organizaciniai mokymo aspektai. MBO Raad ir EUGES sutiko organizuoti mokymus, kurie vyktų Vokietijos mieste Acheno mieste.

Susitikime aptartos rizikos valdymo ir kokybės užtikrinimo ataskaitos, projekto valdymo užduotys. Partneriai aplankė CNOS-FAP mokymo centrą ir kartu su mokyklos direktoriumi aptarė pameistrystės įgyvendinimo aspektus Italijoje.