Siekiant populiarinti mokymosi darbo vietoje metodą ir gerinti praktinio mokymo pasiekimus (ypatingai tose valstybėse, kur profesinio mokymo sistema paremta mokykliniu ugdymu), buvo įkurtos specializuotos praktinio mokymo insticucijos, aprūpintos šiuolaikine įranga bei pritaikytos profesinio mokymo studentų, darbo ieškančių asmenų, įmonių darbuotojų ar kitos besimokinančių asmenų grupių praktinius įgūdžių tobulinimui. Nors minėtos institucijos yra skirtos užtikrinti aukščiausio lygio švietimo paslaugų prieinamumą, kompetencijų plėtrą bei spręsti suderinamumo problemas tarp įgūdžių poreikio darbo rinkoje ir profesinio mokymo studentų pasiūlos, minėtų tikslų siekimo procese pasitaiko daug iššūkių ir kliūčių. Ypač tai būdinga šalims, kur praktinio mokymo institucijos įkurtos visai neseniai. Iššūkiai apima tokius aspektus, kaip žinių ir ekspertinės patirties stygių  praktinio mokymo programų paruošimo, praktinio mokymo proceso organizavimo ar profesinio mokymo procesų  suderinamumo su mokymosi darbo vietoje metodų reikalavimais.

Norėdami atliepti minėtus poreikius šeši partneriai iš penkių ES narių, turintys reikiamų žinių ir įgūdžių pasiekti tvarius rezultatus, nusprendė parengti strateginį Erasmus+ partnerystės projektą. Šio projekto TIKSLAS – parengti ir išbandyti metodinį-praktinį įrankių rinkinį, kuris padėtų efektyviau vykdyti dualinį mokymą partnerių šalių profesinio mokymo sistemose, pasitelkiant privataus bei viešo sektoriaus kompetencijas. Šis priemonių rinkinys turėtų padėti įdarbinti visą praktinio mokymo institucijų potencialą tam, kad sustiprintų ir padėtų įgyvendinti dualinio mokymo schemas tradiciškai mokyklinį ugdymą teikiančiose profesinio mokymo institucijose, kartu stiprinant bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų bei įmonių. Projekto trukmė: 2017 m. spalio 1 d. – 2019 m. gegužės 31 d.

 


 

PARTNERIAI